Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

26 juli 1945
Japanse repatrianten in Tanggu
Bron: Wikimedia Commons

6.5 miljoen Japanse repatrianten

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verbleven 6.5 miljoen Japanners buiten hun vaderland, op de eilandnaties in de Pacific en het Aziatische vasteland. Artikel 9 van het Akkoord van Potsdam van 26 juli 1945 gaf de voorrang aan de demobilisatie van het leger. 'Japanse soldaten...zullen de gelegenheid krijgen terug te keren naar huis om daar een vreedzaam en vruchtbaar bestaan te leiden.' Daarna kwamen de burgers aan de beurt. Het repatriëren van zo veel mensen uit zulke uiteenlopende plaatsen was een enorme logistieke operatie. Dit was een van de grootste migratiestromen in de wereldgeschiedenis.

Eenmaal terug in Japan was er weinig aandacht en ondersteuning voor de repatrianten. Alle neuzen waren gericht op de wederopbouw van het land en de economie. De repatrianten werden geassocieerd met de periode van oorlog en imperialisme, die men liefst zo snel mogelijk wilde vergeten.

Lees meer in: Nicole Leah Cohen, 'Return of the Natives? Children of Empire in post-imperial Japan', in: Postcolonial Migrants and Identity Politics (New York 2012) 155- 180.

More info: Postcolonial Migrants (IISG publicatie)