Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

24 augustus 1979
Bron: BG H12/92

Rotterdamse haven staakt

De grote Rotterdamse havenstaking van 1979 begint op 24 augustus en duurt drie weken. Dertienduizend man nemen deel. De staking gaat buiten de bonden om. De eerste dagen vertoont de staking 'het bekende beeld van een zojuist begonnen actie. Het lijkt af en toe wat chaotisch en ongeorganiseerd, er moet een antwoord komen op pogingen verwarring te zaaien, ter plekke moeten maatregelen worden genomen om posten bij de poorten uit te zetten, er is nog geen actiecentrum.' Vanuit diverse groeperingen wordt een Gezamenlijk Actiecomité geformeerd met Flip Schults en Jim Stavinga als woordvoerders. Het Comité legt in massale vergaderingen op straat verantwoording af.
 

More info: Database Stakingen in Nederland, Archief Solidariteitskomitee Havenarbeiders