Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

20 januari 1915
Britse Hondsoldaat 1915
Bron: ZK 06142

Hondenwerk

De werkwijze was afgekeken van Belgische melkboeren met hun hondenkarren. Honden waren volgens dit blad niet meer weg te denken uit de moderne oorlogvoering. Het Duitse leger beschikte over 6000 Duitse herders. Speurhonden waren goed in het vinden van doden en gewonden op afgelegen plekken. Anderen liepen 's nachts wacht, bewaakten gevangenen of voerden verkenningspatrouilles uit. Herdershonden bleken bij uitstek geschikt voor ambulancedienst.

In een artikel in IRSH (2010) houdt Sandra Swart een pleidooi om de sociale geschiedenis te verrijken met studies geschreven vanuit het perspectief van dieren.

More info: Sandra Swart....writing Animals Into Social History, in IRSH 2010