Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

23 augustus 1789
Jean-Jacques François Le Barbier, Carnavalet Museum, Paris
Bron: Wikimedia Commons

Rechten van de Man en de Burger

De Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (Verklaring van de rechten van de mens en van de burger) van 23 augustus 1789 is het gronddocument van de Franse Revolutie en zijn opvolgers. Het beroemde eerste artikel luidt Mensen zijn en blijven vanaf hun geboorte vrij en gelijkberechtigd. Vrouwen, slaven en kinderen waren niet in het pakket inbegrepen. Hoewel in het document slavernij niet werd genoemd, laat staan veroordeeld, wordt gedacht dat het de slaven in Haiti inspireerde om in opstand te komen.

More info: Franse Revoluties en Revolutionairen, collectie IISG