Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

30 november 1694
Bron: ARCH03854

Volgens Bartjens

Hendrick Swaen, een vlijtige scholier uit Heeteren (Gld), is op 30 november 1694 in een nieuw rekenschrift begonnen. Op het eerste blad versiert 'Hendrick' zijn naam met naieve tekeningen van zwanen. Dan volgen de sommen, minutieus genoteerd.
Hendrick werkt volgens Bartjens, wiens De vernieuwde rekenkunst in 1607 was verschenen. Na optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen komen de ingewikkelde redactiesommen. In februari 1695, als het schrift vol is, is Hendricks zelfrespect in het kwadraat verheven. Hij tekent het laatste blad kloek en volwassen als 'Hendricus'.

More info: Archiefbeschrijving