Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

2 mei 1517
Tower of London
Bron: Wikimedia Commons

Evil May Day

John Lincoln werd op deze dag gekerkerd in de Tower of London op de beschuldiging dat hij had aangezet tot rellen op de dag ervoor: Evil May Day. Evil May Day is de benaming geworden van een uitbarsting van vreemdelingenhaat in Oost Londen. Op 1 mei 1517 plunderde een menigte van werkvolk en hooligans de huizen en bedrijven van immigranten. Dat waren merendeels Fransen en Vlamingen,  welvarende middenstanders en ambachtslieden die nieuwe vaardigheden en technologie met zich brachten en daardoor de Londenaren voorbijstreefden. Honderden relschoppers werden gearresteerd, maar uiteindelijk werden er maar veertien opgehangen en gevierendeeld. De meerderheid kreeg gratie van koning Hendrik VIII, die daarmee tegemoet kwam aan de verzoeken van zijn toenmalige echtgenote Catharina.

More info: