Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

29 augustus 1793
Toussaint l'Ouverture op een Haïtiaans bankbiljet
Bron: Wikimedia Commons

Haïtiaanse revolutie

Op 29 augustus 1793 sprak de voormalige huisslaaf Toussaint l'Ouverture tot de zwarte inwoners van het Caraibische eiland Saint Domingue:

Broeders en vrienden, ik ben Toussaint l'Ouverture; wellicht kent U mijn naam. Ik zal wreken. Ik wens Vrijheid en Gelijkheid voor St Domingue. Ik doe alles om dat te bewerkstelligen. Broeders, verenigt U en strijdt met ons voor deze zaak.

In de woordkeus weerklinkt de Franse revolutie. De slaven op Saint Domingue (nu Haïti) waren in 1791 in opstand gekomen. Suiker-, koffie en indigo-plantages werden platgebrand, 4000 blanken lieten het leven. Aanvankelijk sloten de rebellen zich aan bij Spaanse en Britse troepen die tegen de Franse overheersers vochten, maar hun leider Toussaint l'Ouverture onderhield op diplomatiek niveau steeds contact met de Franse legeraanvoerder. Kort nadat de overzeese Franse regering de slavernij offcieel had afgeschaft (4 februari 1794) stapte Toussaint l'Ouverture over naar de Franse kant. De Haïtiaanse revolutie wordt beschouwd als de meest succesvolle slavenopstand in de wereldgeschiedenis en diende veel daarop volgende opstanden in Latijns-Amerika tot voorbeeld.

More info: