Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

28 juli 1943
Das Kapital, eerste editie 1867
Bron:

Kapitaalvernietiging

Het oorspronkelijke manuscript van Karl Marx' Das Kapital deel I werd door de Britse Royal Air Force naar de filistijnen geholpen. Nadat de eerste editie in 1867 gedrukt was, was het manuscript achtergebleven in de archieven van de Hamburgse uitgever Meissner.  Op 27 en 28 juli 1943 vernietigden zware bombardementen van de RAF en daarop volgende vuurstormen de havenstad vrijwel geheel. Dat kostte naar schatting 42.000 mensen het leven. Ook de kantoren en archieven van Meissner werden met de grond gelijk gemaakt.

Marx’ eigen exemplaar van het Kapital,  voorzien van zijn handgeschreven kanttekeningen en correcties, komt nog het dichtst in de buurt van het oorspronkelijke verloren gegane manuscript.
In 2013 werden dit exemplaar van Das Kapital en het ontwerp-Communistisch Manifest in het UNESCO wereld-erfgoedregister opgenomen. Sinds 1938 berust het Marx-Engels archief op het IISG.

More info: Das Kapital op weg , Marx-Engels Archief, inventaris