Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

30 juli 1619
Ruines van Jamestown, Virginia
Bron: Wikimedia Commons

Poolse vaklieden staken in Amerika

Poolse ambachtslieden werden ingehuurd om zich te vestigen in de nieuwe Britse kolonie Jamestown, Virginia. De Polen maakten daar onder meer hoogwaardige glasproducten en pek. In 1619 werden voor het eerste verkiezingen gehouden voor de House of Burgesses. Dit werd het eerste parlement in Brits-Amerika. De Polen zorgden bij deze gelegenheid ook voor een primeur. Toen bleek dat de goeverneur niet van plan was hun stemrecht te geven, legden ze op 30 juli 1619 het werk neer. Daarmee veroorzaakten ze de oudst bekende staking in Amerika. Vanwege hun waarde voor de economie werd het conflict ten gunste van de Polen beslecht.

More info: