Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

9 oktober 1701
Bron: en.wikipedia

Kennismigranten van Suriname naar Afrika

Een beambte van de West Indische Compagnie,  gestationeerd in Elmina (nu Zuid Ghana) noteerde op deze dag: 'Wij denken dat het profijtelijk zou kunnen zijn om een experiment met suiker(riet)plantages te starten op de rivieroevers nabij Chama, Boutry en Axem; om er achter te komen hoe dat precies moet, hebben we al een brief gestuurd aan de Goeverneur van Zurinaemen (Suriname) via het schip Hercules. We kunnen positieve resultaten van een dergelijke onderneming verwachten als ze de door ons gevraagde 12 ervaren Negers toezenden uit Zurinamen, die de slaven hier kunnen leren hoe ze suikkerriet moeten verbouwen.

Uit: 'Information and Instruction...Elmina, 9th October, 1701' in: The Dutch and the Guinea Coast 1674-1742 compiled and translated by A. van Dantzig (1978) 84

More info: The Dutch and the Guinea Coast (Publicatie)