Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

25 mei 1957
Bron: http://www.iisg.nl/hbm/zusterssuriname/jap-a-joe_13.php

'Black Girls'

Afro-Surinaamse vrouwen vormen de hoeksteen van de zorg voor ouderen en zieken in Nederland. Vanaf de jaren '60 groeide de vraag naar thuiszorg, waarbij een combinatie van diensten wordt aangeboden: ziekenverzorging, huishoudelijk werk en simpelweg gezelschap houden. Dit type werk werd door Nederlandse vrouwen minder geambieerd. Te zelfder tijd arriveerden grote aantallen Afro-Surinaamse vrouwen, in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, in Nederland. Zorginstellingen dirigeerden de nieuwe stromen potentiële werkneemsters bekwaam naar deze snel groeiende  niche op de arbeidsmarkt

Lees over hun ervaringen in: Sabrina Marchetti, Black Girls. Migrant Domestic Workers and Colonial Legacies (Leiden 2014)

More info: Black Girls (IISG Publicatie)