Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

28 november 1949
Oprichtingscongres van de International Confederation of Free Trade Unions, 1949
Bron: BG B5/449

Brood, vrede en vrijheid

De oprichting van de International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) in 1949 was typisch een uitvloeisel van de Koude Oorlog. Vlak na de tweede wereldoorlog was de World Federation of Trade Unions (WFTU) opgericht die alle vakbonden in de wereld zou moeten verenigen. De federatie kwam echter steeds meer onder invloed van de Sovjet-Unie. De groeiende interne spanningen kwamen tot een hoogtepunt toen de WFTU het Marshall-plan in 1948 negatief beoordeelde. In de loop van 1949 verlieten de meeste westerse bonden de WFTU. Op een congres in London van 28 november tot 7 december 1949 riepen afgevaardigden uit 53 landen de confederatie van 'vrije' bonden in het leven, onder het motto 'Brood, vrede en vrijheid'.

More info: Archief ICFTU, inventaris