Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

De Bund opgericht in een stal

7 oktober 1897
Signatuur: 
Bro 2793/7

Dertien vertegenwoordigers van plaatselijke Joodse socialistische groeperingen hadden een geheime afspraak in de stal van een woninkje even buiten Vilnius op 7 oktober 1897. Deze datum was niet toevallig een Joodse feestdag, een dag waarop veel Joden op familiebezoek gingen en reizigers minder de argwaan van de politie in het tsaristische Rusland wekten. Uit Vilnius waren zes vertegenwoordigers, twee uit Bialystok, een uit Vitebsk en drie uit Warschau, in totaal elf mannen en twee vrouwen.

Tijdens drie dagen van lange en stormachtige discussies werd de Verenigde Joodse Socialistische Partij in Rusland en Polen opgericht. Litouwen trad toe in 1901. De lange Jiddische naam Algemeyner yidisher arbayterbund in Rusland, Poyln un Lite wordt doorgaans afgekort tot Bund. Vilnius werd de eerste standplaats van de Bund. De Bund werd een van de belangrijkste facties van de Russische Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, die in 1898 in Minsk tot stand kwam. De bibliotheek- en documentatiecollectie van de Bund was de allereerste aankoop van het IISG in 1935.