Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Wereldjeugd solidair met Cyprus

24 oktober 1964
Signatuur: 
Int 1575/85

In maart en april 1964 vonden er heftige gevechten plaats tussen Grieken en Turken op Cyprus. De regering besloot een nationale garde op te richten die de orde moest handhaven. Volgens de Turken was die echter te Grieks-gezind. Turkije dreigde met ingrijpen om de Turken te beschermen. Een waarschuwing van de Amerikaanse president hielp slechts even, in augustus vielen Turkse vliegtuigen Griekse troepen op het eiland aan.
Voor de communistisch geïnspireerde Wereld Federatie van Democratische Jeugd (WFDY) was het volk van Cyprus echter het slachtoffer van het (Amerikaanse) imperialisme. Zij riepen op hun congres op tot het instellen van een 'werelddag van solidariteit met het volk en de jeugd van Cyprus' op 24 oktober. De teksten en foto's van bovenstaande brochure moesten laten zien dat het gewone volk goed met elkaar overweg kon en de vijand elders zat.