Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Executie van anarchisten

11 november 1887
Signatuur: 
BG D23/709

In Illinois wordt de gevangenis in gereedheid gebracht voor de executie van Parsons, Spies, Fischer and Engel, de Haymarket anarchisten, op 11 november 1887. De Haymarket affaire begon in mei 1886 toen, tijdens een staking voor de achturige werkdag, een massale demonstratie werd gehouden op de hooimarkt in Chicago. Toen de politie de menigte maande om zich te verspreiden, werd er door een onbekende een bom gegooid die enkele agenten doodde. Vier anarchisten kregen de schuld. De tekening in Frank Leslie's Illustrated Newspaper toont het schavot, compleet met valluik. Het `balkon' aansluitend op de celdeur was op hetzelfde niveau. Achterin is een grote doos waarin de beul wachtte om met een touw het valluik los te laten. Tijdens de executie kon niet verhinderd worden dat Parsons zijn laatste woorden sprak: "Laat de stem van het volk gehoord worden".