Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Blunder van Troelstra

12 november 1918
Signatuur: 
BG D1/757

'Grijpt de macht die U in de schoot geworpen wordt en doet wat gij kunt doen! Wij maken een revolutie omdat het kan en moet' riep SDAP-voorman Troelstra begin november 1918 tot een gehoor van arbeiders. Op 12 november sommeerde hij in een speech in de Tweede Kamer de regering om de macht binnen vijf dagen over te dragen. Maar zijn inschatting van de revolutionaire situatie in Nederland zat er naast. Revolutionaire dadendrang leefde alleen maar in kringen ter linkerzijde van de SDAP. Ook was er her en der muiterij onder soldaten, onder meer in kazerne De Harskamp. Troelstra werd dan ook door zijn eigen partijleiding gecorrigeerd en moest een week later erkennen zich 'vergist' te hebben.