Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Sansculotten

14 november 1793
Signatuur: 
NEHA Papiergeld 033.514.001

De revolutionaire Parijse wijkcomités van de Sans Culottes hebben in de winter van 1793 hun macht ten volle ontplooid. Hun democratisch gekozen leden beheersen het openbare leven en voeren taken uit op politioneel, militair, economisch en financieel gebied. Zo reikt de Sectie Mensenrechten van een wijkcomité een distributiebon voor een hoeveelheid kolen uit aan een knopenmaker, wonende aan de Rue Culture Ste Cathérine in Parijs, op 24 brumaire an 2me (14 november 1793). De Sans-Culottes waren zelf hoofdzakelijk winkeliers en ambachtslieden. De bon is voor 'une voie(=17.217 decaliter) de charbon' .