Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

25 augustus 1907
Bron: BG B1/640, BG A8/785

Anarchistische Internationale

Bekende anarchisten als Errico Malatesta, Emma Goldman en Rudolf Rocker congresseren van 25-31 augustus 1907 in Amsterdam. Ze discussiëren over organisatie en vakbondsactie en richten de Anarchistische Internationale op. De Nederlandse afgevaardigde Domela Nieuwenhuis zorgt voor veel verontwaardiging met zijn ordevoorstel om de discussie over het antimilitarisme niet hier te voeren, maar te verleggen naar een heel ander podium, namelijk het binnenkort door hem zelf te leiden congres van de Internationale Antimilitaristen. Als zijn motie verworpen wordt houdt Nieuwenhuis de Anarchistische Internationale verder voor gezien.

More info: Rudolf Rocker archief, Archief F. Domela Nieuwenhuis