Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

'Een gerechtelijke misdaad'

6 december 1895
Signatuur: 
304/212

Vroeg in de nacht van 6 december 1895 nemen drie inbrekers geld weg uit een boerderij in het Friese Britsum. De knecht wordt wakker en gaat er op af. Bij een worsteling verwonden de dieven de knecht met een revolver en op de vlucht laten ze hun lamp achter. Drie socialisten, de broers Wiebren, Keimpe en Marten Hogerhuis, worden gearresteerd.

Vast staat dat noch de lantaarn, noch de revolver ooit door een Hogerhuis zijn aangeraakt. Maar voor alle ontlastende verklaringen en bewijzen blijft Justitie blind èn doof. De Hogerhuizen gaan voor jaren de cel in. Socialisten spreken van klassenjustitie, de jonge advocaat Pieter Jelles Troelstra noemt de zaak 'eene gerechtelijke misdaad'. De Hogerhuiszaak is vaak vergeleken met de Dreyfusaffaire.