Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Huichelachtig

20 december 1891
Signatuur: 
ZF 10280

De Franse anarchist en avonturier Zo d'Axa (1864-1930) stelde in zijn blad l'Endehors allerlei wangedrag aan de kaak. Voor hem kwam dat in veel gevallen neer op huichelachtigheid, een eigenschap die hij vooral in de 'betere kringen' bespeurde. In l'Endehors van 20 december 1891 merkt hij op dat er geen ramp kan gebeuren of de rijken beginnen feest te vieren. Aanleiding voor Zo d'Axa's woede was de benefietvoorstelling in de Comédie Française voor de slachtoffers van een mijnramp, die 35.000 Frf opbracht. Een laaghartige, lelijke en beledigende daad noemt Zo d'Axa dit, een huichelachtig vertoon van goedwillendheid.