Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Today in Labour History

5 mei 1970
Bron: Bro 9/1 fol

Nog steeds woningnood

De wederopbouw had geleid tot grote woningbouwprojecten. Toch bleken er eind jaren '60 nog niet voldoende woningen beschikbaar voor studenten en alleenwonenden. Verschillende groepen, vooral in Amsterdam, begonnen met het kraken van leegstaande woningen. Dit leidde op 5 mei 1970 tot de eerste landelijke kraakdag, onder het moto: '25 jaar bevrijd en nog steeds woningnood'. De krakers maakten gebruiken van deze Handleiding voor krakers die een jaar eerder was verschenen.

More info: Website Staatsarchief , Collectie Staatsarchief