Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Via Rotterdam naar Pennsylvania

4 maart 1681
Zegel van de State of Pennsylvania

Rotterdam was in de 17de en 18de eeuw een belangrijke transithaven voor emigranten naar Amerika. Veel van die migranten kwamen uit het Duitse Rijnland en hadden als reisdoel Pennsylvania, de kolonie die op 4 maart 1681 gesticht was. Het is niet eenvoudig te achterhalen wat hun motieven voor emigratie waren. De stroom migranten uit het Rijnland was niet constant maar kende pieken en dalen.  Richard W. Unger onderzoekt alle factoren, zowel aan de push- als aan de pull-kant, in 'Income differential, institutions and religion: working in the Rhineland or Pennsylvania in the 18th century'(in Working on Labor, 2012, pp 269-295). Britse en Hollandse kooplieden die kantoor hielden in Rotterdam speelden een doorslaggevende rol in deze transmigratiepatronen, aldus Unger. Zij waren vaak zelf migranten. Het werk van deze kooplieden was in hoge mate bepalend voor het aantal, de plaats van bestemming en het type bedrijvigheid van de Duitse arbeiders zich in Amerika wilden vestigen.