Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Ontevreden in de PvdA

17 maart 1946
Signatuur: 
BG B21/218

Ontevreden leden van de PvdA richtten op 17 maart 1946 het Sociaal-Democratisch Centrum in de PvdA (SDC) op. De grand old man uit de sociaal-democratie Sam De Wolff, was de initiatiefnemer en voorzitter van dit SDC, dat uit ongeveer 100 à 150 personen bestond – zowel politiek daklozen als ontevreden partijleden.
Het SDC ijverde voor 'herstel van de verhouding tussen de partij en de arbeidersklasse' en linkse samenwerking.
Het streefde naar de status van werkgemeenschap binnen de PvdA, vergelijkbaar met de Katholieke Werkgemeenschap, of de Protestants-Christelijke. Het Partijbestuur honoreerde dit streven niet, het (eerste) SDC sneefde al in 1947. In 1955 volgde een tweede SDC.