Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Vlaamse Vestingwerken

30 april 1714
Signatuur: 
NEHA Bijzondere Collecties 630 nr. 4

Ook in het verleden had de overheid steeds geldgebrek. Een van de manieren om op kosten te besparen was de openbare aanbesteding van grote werken. Het werk werd gegund aan de laagste inschrijver. Zo werd op 30 april 1714 officieel bekend gemaakt dat aannemers konden inschrijven op het noodzakelijke timmer- en metselwerk aan de vestingwerken van Antwerpen en van het aan de overzijde van de Schelde gelegen Vlaams Hoofd. Beide plaatsen lagen toen in de Oostenrijkse Nederlanden, zoals het wapen op dit plakkaat duidelijk maakt. De drukker ervan zat in Brussel en mocht zich keizerlijk noemen omdat de Oostenrijkse landsheer immers keizer van het Duitse rijk was.