Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Economische Samenwerking

9 mei 1950
foto Ben van Meerendonk AHF/IISG
Signatuur: 
BG B28/791

De Franse minister van buitenlandse zaken Robert Schuman stelde op 9 mei 1950 voor een supranationaal samenwerkingsverband van Europese staten in het leven te roepen. Het 'Schumanplan' leidde in eerste instantie tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), die uiteindelijk de blauwdruk was voor de Europese Unie, het Europees Parlement en de euro. Een andere voorloper van deze instellingen was de Benelux, de economische unie van België, Nederland en Luxemburg, die in 1948 operationeel werd. Een pompstationhouder op de Amsterdamse Middenweg was totaal niet gecharmeerd van dit soort economische samenwerking. 'Vanaf vandaag Beneluxprijzen: 7 cent duurder'.