Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Haringvissers van start

24 juni 1781
Gravure van Matthias de Sallieth (1781
Signatuur: 
NEHA Bijz Col 568B-3a

Op 24 juni viel sinds 1593 traditioneel de start van de haringvisserij. Dit hing samen met de levenscyclus van de haring, die halverwege het jaar de gewenste kwaliteit voor consumptie bereikte. Door één startdatum te hanteren werd het vissers onmogelijk gemaakt eerder te beginnen dan collega's en onvolgroeide, minderwaardige haringen op de markt te brengen. Over alle door vissers aangevoerde haring moest belasting worden betaald. Aan de hand van bewaard gebleven belastinggegevens krijgen we inzicht in de haringvangst in vroeger eeuwen. In 1778, het jaar waarin de tekening voor deze gravure tot stand kwam, presteerde de haringvisserij gemiddeld, met een vangst van 5.104 lasten ofwel 51 miljoen exemplaren.