Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Nieuws uit de gevangenis

26 juni 1917
'Brief' uit Winchester Gevangenis, 26 juni 1917
Signatuur: 
Archief Harold Bing, nr 1

Harold Bing (1897-1975) weigerde in 1916 dienst als gewetensbezwaarde en moest daarvoor drie jaar in Winchester achter de tralies. De jongen mocht zijn familie eens in de twaalf weken een lange brief schrijven en daartussendoor op een invulformulier een levensbericht sturen:
"Dear ......, I am now in this prison and am in ........ health. If I behave well, I shall be allowed to write another letter about ....... and to receive a reply, but no reply is allowed to this."

In de gevangenis gaf hij een krantje uit. Zijn materiaal bestond uit het courante Britse bruine vettige WC-papier, waarin hij met een naald berichten etste. Het heette Winchester Whisperer. Bings geweten werd door de vrijheidsberoving niet omgeturnd, hij bleef zijn leven lang actief in de War Resisters International.