Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Loonarbeid

12 juli 1968
Loonzakje 1968

De historicus die het geldstelsel in een bepaalde maatschappij onder de loupe neemt, verkrijgt daarmee ook informatie over het voorkomen van loonarbeid. Een toenemende circulatie van kleine en middelgrote munteenheden bijvoorbeeld is een belangrijke indicatie voor de verspreiding van loonbetalingen en arbeid. Vooral waar andere historische bronnen over arbeid ontbreken, bijvoorbeeld voor de niet-Europese continenten vóór 1900, is dit een inzichtgevende benadering. IISG-onderzoeker Jan Lucassen deed deze ontdekking en publiceerde vergelijkend onderzoek over de materie.  Hij was ook de ontvanger van dit loonzakje met salaris voor vakantiewerk, ingaande op 12 juli 1968.