Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Deportatie naar Nederland

9 januari 1918
Signatuur: 
Rudolf Rocker archief, inventarisnummer 26

Rudolf Rocker, in 1873 in Mainz geboren uit katholieke ouders, werd anarchist en vestigde zich eind 19de eeuw in Londen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Rocker, hoewel alles behalve Duitsgezind, als volksvijand gevangen gezet door de Britse regering. Ook zijn vrouw Milly overkwam dit lot. De correspondentie van de gedetineerde geliefden heeft niet alleen een persoonlijk karakter maar bevat ook politieke beschouwingen en commentaren.
De Russische oktoberrevolutie vervulde de Rockers met diepe vreugde en zij hoopten naar het land van belofte te zullen worden uitgewezen, net als andere revolutionairen. Milly Rocker, die van Russisch-joodse origine was, geloofde er heilig in. Maar Rudolf noemde het al in zijn brief van 9 januari 1918 een illusie. Hij kreeg gelijk: in de loop van 1918 werden de Rockers wel gedeporteerd, maar naar het neutrale Nederland, niet naar Rusland.