Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Dienstplicht opgeschort

1 februari 1996
Signatuur: 
BG A14/463

Op 1 februari 1996 werd in Nederland de opkomstplicht voor het leger opgeschort. De facto kwam daarmee een einde aan de dienstplicht en daarmee ook aan het dienstweigeren. De eerste dienstweigeraar op politieke gronden had zich precies honderd jaar eerder gemeld. Johan van der Veer was vegetariër, geheelonthouder, socialist en bewonderaar van Tolstoi. Toen hij in augustus 1896 opgeroepen werd als schutter weigerde hij. Deze 'staatsgevaarlijke daad' baarde veel ophef in de conservatieve pers. Van der Veer zou zich later in Engeland vestigen en was overigens tijdens de eerste wereldoorlog een fel voorstander van oorlogsdeelname.