Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Een pragmatische utopist

7 april 1846
Signatuur: 
Coll. Cabet

Een brief van de Franse utopist Etienne Cabet (1788-1856) van 7 april 1846 toont aan dat Cabet niet alleen een denker was, maar ook een doener. Hij schrijft aan de arts Rostant: "Le porteur de ce billet est un ouvrier que vous avez déja vu et conseillé sans vouloir rien recevoir de lui quoique vous ne le connaissiez pas, ce qui m'attache toujours davantage à vous. Son beau-frère, qui est à sa charge, est atteint d'une maladie scrophuleuse pour laquelle il a cherché à entrer dans un hospice sans pouvoir réussir. Si vous pouvez le recommander et le faire entrer, faites le, je vous prie. Tout à vous de coeur. Cabet. Mon gendre va mieux."
"De brenger van deze brief is een werkman die u al eerder gezien en geadviseerd hebt zonder van hem hiervoor iets te willen ontvangen, wat mij voor altijd aan u verplicht heeft. Zijn zwager, die hem ten laste komt, is getroffen door een klierziekte waarvoor hij vergeefs heeft geprobeerd in een ziekenhuis te worden opgenomen. Als u hem kunt aanbevelen en toelaten, doet u dat dan, verzoek ik u. Geheel de uwe. Cabet. Met mijn schoonzoon gaat het beter."