Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Eerste boom Agnetapark Delft

8 april 1882
Signatuur: 
Album BG T2/31

Van Marken was een van de eerste ondernemers in Nederland die zich ook om het sociale welzijn van zijn werknemers bekommerde. Na bestudering van buitenlandse voorbeelden besloot hij tot de bouw van woningen volgens het zogenoemde cottage-systeem. In 1882 kocht hij een terrein achter de Delftse Gistfabriek voor zijn fabrieksdorp en gaf de tuinarchitect L.P. Zocher opdracht een park met woningen te ontwerpen. In juli 1884 betrok het eerste gezin een woning in het naar Van Markens echtgenote vernoemde Agnetapark.