Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

'A Merciless Place'

12 februari 1785
Carte de la Barbarie, de la Nigritie et de La Guinee door Guillaume Delisle (1770)
Signatuur: 
wikipedia

Deportatie van criminelen is de beste manier om de misdaadcijfers binnen de perken te houden. In de 18de eeuw was dit in Engeland een algemeen aanvaard principe. In 1785 werd een eilandje in de Gambia rivier in West Afrika uitverkoren om als strafkolonie te dienen. Men dacht er drie tot vierduizend veroordeelden te kunnen huisvesten. In de media vroeg men zich af wie in dit geval een bedreiging voor wie zou zijn. De misdadigers werden beschouwd als een verschrikkelijke bedreiging voor de beschaafde Engelse samenleving, maar eenmaal in Afrika zouden ze het meteen afleggen tegen moordlustige 'inboorlingen'. 'Zodra de inboorlingen van hun aankomst vernemen, zullen ze hun gereedschap stelen, hun visgerei en zo meer, en daarna zullen ze ze een voor een vermoorden.' De strafkolonie, 'asiel en broedplaats voor piraten en dieven' zou 'geen bescherming bieden tegen de verraderlijke en wilde neigingen van de inboorlingen. ' (Chronicle and Daily Advertiser 12 februari 1785)

Emma Christopher, A Merciless Place. The lost story of Britain's convict disaster in Africa (2010) 301-320