Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Pacifistisch Socialistische Partij

26 januari 1957
Signatuur: 
BG A59/936

In de Koude Oorlog kozen de sociaal-democratische partijen in West-Europa de kant van Amerika. Dit leidde in Nederland tot onvrede bij een groep vredesactivisten die zich evenmin thuis voelde in de communistische beweging. Toen verschillende pogingen om een alternatieve linkse stem in het parlement te krijgen mislukten, besloot een groep 'politiek dakloze socialisten en anti-militaristen' tot de oprichting van een eigen partij, de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP).
De op 26 januari 1957 geboren PSP was binnen drie jaar vertegenwoordigd in alle parlementaire organen: gemeenteraad, provinciale staten en Tweede Kamer.
(tekst Bart van der Steen)