Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Recht op Collectieve Actie

17 juli 1948
Stemmen voor de Zuid Koreaanse Grondwettelijke Vergadering, mei 1948, foto Library of Congress Collectie (Wikimedia Commons)
Signatuur: 
LofC Digital Photo Id cph.3b13550

In Zuid Korea is het recht om te staken opgenomen in de Grondwet, die op 17 juli 1948 officieel van kracht werd. Artikel 33 geeft werknemers drie grondrechten: op vereniging, collectief onderhandeIen over arbeidsvoorwaarden, en collectieve actie. Het verschil tussen de praktijk en deze wetsartikelen was echter mega groot. Vaak stak de overheid een spaak in het wiel van de vakbeweging en zette politie en inlichtingendiensten in om stakingsactiviteit te onderdrukken. Bovendien werden met de Nationale Veiligheidswet van 1972-73 stakingen helemaal afgeschaft en de dictatuur van president Park geprolongeerd. In 1987 kwam een democratiseringsproces op gang.

Meer lezen? Byoung-Hoon Lee, 'Militant Unionism in Korea' in: Strikes around the World, 1968-2005 (Amsterdam 2007)