Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Vrienden van het IISG

Het werk van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis wordt gesteund door meer dan 70 Vrienden uit Nederland en daarbuiten. Zij hebben zich gecommitteerd aan een jaarlijkse donatie van 100 of 500 euro. Daarnaast hebben enkele Vrienden extra grote donaties overgemaakt, tot 450.000 euro toe. Ook hebben enkele Vrienden het Instituut in hun testament bedacht. Al deze giften worden ingezet voor de aankoop of conservering van bijzondere collecties of voor de ondersteuning van onderzoek.

Het IISG is niet alleen blij met deze materiële steun, maar vooral ook met het enthousiasme, de inzet en betrokkenheid van de Vrienden. Ieder half jaar organiseren wij daarom een bijeenkomst waar de Vrienden van dichtbij kennis kunnen maken met nieuwe aanwinsten en hun ideeën met de IISG-medewerkers of onderling kunnen uitwisselen. Zo zijn de Vrienden een voor het IISG een onmisbaar netwerk geworden. De bijeenkomsten sluiten af met een lezing over het werk van het IISG en een borrel. Een en ander is na te lezen in het fraai vormgegeven magazine On the Waterfront.


Samenstelling van de bestuur van de Vrienden van het IISG: