Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Adopteer geschiedenis

Het IISG is de grootste instelling ter wereld voor de beoefening van de sociale geschiedenis. Het dankt deze positie vooral aan het feit dat het al sinds 1935 probeert het culturele erfgoed van arbeidersbewegingen en andere emancipatorische groepen en stromingen veilig te stellen.

Veiligstellen is echter slechts het begin van langdurig bewaren, toegankelijk maken, restaureren en conserveren. De jaarlijkse subsidies en andere inkomsten van het IISG zijn helaas niet toereikend om alle collecties optimaal voor de toekomst te behouden.

Daarom proberen wij langs andere kanalen ondersteuning te verwerven. U kunt daarbij helpen, door een stuk geschiedenis te adopteren.
Gevaarlijke reizen, die instituutsmedewerkers in de jaren dertig door de europese landen onder autoritair regime voerden, hoeft u daar niet voor te maken. Maar een financiële bijdrage zou ons geweldig helpen. Daarmee maakt u het ons mogelijk een werk, archief of collectie naar keuze te restaureren, toegankelijk te maken of te digitaliseren. En omdat de Vrienden van het IISG* een ANBI-instelling is, betaalt de fiscus mee.

Voor meer informatie over Adopteer geschiedenis, kunt u contact opnemen met vrienden@iisg.nl.

* Ingeschreven als Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam, KvK nummer 41205203.