Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Bijeenkomst Vrienden

De reguliere 34e bijeenkomst van de Vrienden van het IISG is gepland op donderdagmiddag 26 januari 2017.

IISG en Vakbeweging in 2017: Nieuwe reuring in een oude vriendschap

De eerste bijeenkomst van de Vrienden van het IISG van 2017 staat in het teken van initiatieven op het gebied van de rijke geschiedenis van de vakbeweging. IISG-directeur Henk Wals leidt de middag in. Hij vertelt over interviews, IISG en vakbeweging en laat fragmenten uit een speciaal voor het IISG opgenomen recent interview met Wim Kok zien.
Ten tweede vertelt Frank de Jong (verantwoordelijk voor acquisitie Nederland) over de overdracht aan het IISG van de archieven van de bonden die zijn gefuseerd in de nieuwe FNV. Het IISG wil daar graag een groot historisch onderzoek bij opzetten. Over dat plan vertelt Matthias van Rossum.
Als vierde vertelt onderzoeker Karin Hofmeester over interessante projecten met het ANDB archief.
Tot slot laat Eric de Ruijter (specialist publiekssystemen) geluidsfragmenten horen van bronnen die gedigitaliseerd zijn met behulp van het legaat dat mw Liesbeth Laman-Meijer aan de Vrienden van het IISG naliet. Hij vertelt ook iets over de manier waarop dat materiaal toegankelijk wordt gemaakt.

Programma

14.15 Ontvangst met koffie/thee
14.30 Huishoudelijke vergadering Vrienden van het IISG
15.00 Presentatie van de archief aanwinsten
16.00 IISG en de Vakbeweging in 2017: Nieuwe reuring in een oude vriendschap
17.15 Borrel

U bent van harte uitgenodigd bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via  secretar@iisg.nl