Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Genomineerden Volkskrant IISG Scriptieprijs 2018

De jury heeft gewikt en gewogen.... er is stevig gediscussieerd, betoogd en beargumenteerd. Maar gelukkig hebben ze weer een keuze kunnen maken. Met plezier maken we de drie genomineerden bekend (denkt u er zelf even het tromgeroffel bij?). In alfabetische volgorde:

Isabel Casteels, De wereld in Enkhuizen. Kennis van overzeese gebieden tussen 1580 en 1600.
Eva van Kemenade, De stad als theater/ Carnaval, mei-vieringen en ezelparades in zestiende- en vroeg zeventiende-eeuws Lyon: een machtsspel tussen boekdrukkers, stad en staat.
Aimee Plukker, Roman Holiday. The Marshall Plan, American tourism to Rome, and the creation of the West (1947-1957)

Gefeliciteerd! Alledrie nu al eeuwige roem én een mooi feest, maar slechts één van hen gaat straks naar huis met een cheque van 1500 euro. De feestelijke uitreiking vindt plaats op 6 december aanstaande. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Dit jaar vindt het plaats in de prachtige nieuwe Max Nettlauzaal op het IISG. Toegang is gratis, meldt u zich wel aan op secretar@iisg.nl

Posted: 
21 November 2018