Dit is de digitale versie van het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA).

Dit bevat meer dan 600 biografieën van mannen en vrouwen die in de arbeidersbeweging in brede zin een rol speelden: de bekende voorlieden, maar ook minder prominente personen; socialisten, liberalen, anarchisten, katholieken, communisten en christelijken; politici, vakbondsbestuurders, vrijdenkers, strijders voor het kiesrecht, kunstenaars en vele anderen. De mensen in het BWSA waren tot nu toe vooral vóór 1940 actief, maar intussen is deze periode uitgebreid tot ongeveer 1975.

U kunt de biografieën bekijken via de alfabetische index, en doorzoeken op de zoekpagina. Verder is er informatie over het BWSA, met teksten over het ontstaan en de vorderingen van dit project en biografieën van initiatiefnemer Piet Meertens en enkele andere redacteuren, en een index op de auteurs van de teksten.

Voor vragen, opmerkingen, correcties of aanvullingen kunt u via email contact opnemen met de redactie van het BWSA. Dat kan ook als u een nieuwe schets wilt schrijven, want de redactie is bezig nieuwe schetsen toe te voegen.

De laatst verschenen biografieën:

Roelof Jans Blaauw (1819-1884), oprichter en erevoorzitter van het Provinciaal Groninger Werkliedenverbond
Johan te Slaa (1906-1980), sociaalanarchist en antimilitaristisch toneelspeler.
Bernard Tans (1851-1935), voorzitter van de Algemeene Nederlandsche Schippersbond.
Bertus Zuurbier (1880-1962),straatcolporteur en Amsterdams gemeenteraadslid voor de Vrije Socialistische Groep.
Piet Burggraaf (1931-2019), voorzitter van de Pacifistisch-Socialistische Partij en de Vereniging Nederland-DDR.
Benjamin Slier (1890-1943), bestuurder moderne bond van handels- en kantoorbedienden.
Margreet Meijboom (1856-1927), feministe, religieus-socialiste en coöperatrice.
Jules de Leeuwe (1913-1997), psycholoog en communistisch filmkeurder.
Benno Jules Stokvis (1901-1977), advocaat van linkse activisten en Tweede Kamerlid voor de CPN.
Dientje Auwerda (1861-1933), voorzitster Algemeene Nederlandsche Dienstbodenbond.

 

De redactie van het BWSA bestaat uit Floor van Gelder (vanaf 2008), Marien van der Heijden (vanaf 2012), Jannes Houkes (vanaf 1988), Bob Reinalda (vanaf 1979) en Ypke M. Snoek-Mulder (vanaf 2000).

Tot de redactie van het BWSA behoorden eerder Piet Meertens (1953-1985, als eerste genoemd vanwege zijn initiërende rol), Frits de Jong Edz. (1953-1965), Oene Noordenbos (1953-1965), Ger Harmsen (1965-2005), Albert F. Mellink (1979-1987), Mies Campfens (1983-2010), Johanna M. Welcker (1983-2009), Margreet Schrevel (1988-1992), Jan Gielkens (1994-1997), Dik Nas (2000-2015) en Anne-Marie Mreijen (2012-2017).