Jacob Israël de Haan Haan, Jacob Israël de (31 december 1881 - 30 juni 1924),

om homo-erotische publicatie ontslagen medewerker van Het Volk en ijveraar voor Russische gevangenen

Trien de Haan Haan, Trien de

revolutionair-socialiste en neomalthusianiste
Zie: Zwagerman, Trijntje

Gerardus Horreüs de Haas Haas, Gerardus Horreüs de (17 november 1879 - 24 april 1943),

socialistisch vrijzinnig hervormd predikant

Johan de Haas Haas, Johan de (1 september 1897 - 10 april 1945),

propagandist voor het vrije socialisme

Piet Haazevoet Haazevoet, Petrus Johannes Joseph (31 maart 1876 - 11 september 1954),

voorzitter Nederlandsche R.K. Diamantbewerkers Vereeniging en secretaris Bureau voor de R.K. Vakorganisatie

Roelf Hagoort Hagoort, Roelf (14 juli 1899 - 23 oktober 1965),

journalistiek medewerker van het CNV en geschiedschrijver christelijk-sociale beweging

Albert Pieter Hahn Hahn, Albert Pieter (17 maart 1877 - 3 augustus 1918),

als politiek tekenaar verbonden aan het sociaal-democratische dagblad Het Volk en De Notenkraker

Albert Hahn jr. Hahn jr., Albert

socialistisch tekenaar
Zie: DIJKMAN, Albert Pieter

Elise Adelaïde Haighton Haighton, Elise Adelaïde (28 mei 1841 - 11 augustus 1911),

denkster en feministe (in socialistische kring bekend als anti-socialiste)

Alexander Antonius van Hamersveld Hamersveld, Alexander Antonius van (1 mei 1868 - 30 september 1943),

vakbondsbestuurder roomskatholieke handels- en kantoorbedienden

Toon Harms Harms, Antonie (22 september 1867 - 24 mei 1937),

secretaris van de Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel, commissaris van De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank

Ger Harmsen Harmsen, Gerrit Jan (15 mei 1922 - 3 april 2005),

geschiedschrijver van de arbeidersbeweging en filosoof

Evert Hendrik Hartman Hartman, Evert Hendrik (30 april 1811 - 12 maart 1873),

maatschappijhervormer, oprichter van de Maatschappij tot Verbetering van den Werkenden Stand

Henri Hartog Hartog, Henri Benjamin (1 augustus 1869 - 25 februari 1904),

sociaal bewogen literator en initiatiefnemer van de Rotterdamse vereniging 'Voor de Kunst'

Hermanus Hartogh Heijs van Zouteveen Hartogh Heijs, Hermanus (13 februari 1841 - 2 juni 1891),

(bekend als Hartogh Heijs van Zouteveen) Darwinist en voorzitter van De Dageraad

Dora Haver Haver, Theodore Petronella Bernardine (19 december 1856 - 1 november 1912),

redactrice van het tijdschrift Evolutie en medeoprichtster van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht

Willem Havers Havers, Willem (20 september 1865 - 28 oktober 1946),

onafhankelijk socialistisch publicist en voorzitter vrijdenkersbeweging De Dageraad

Tonnis van der Heeg Heeg, Tonnis van der (29 maart 1886 - 15 augustus 1958),

bestuurder kleding- en textielarbeidersbonden en NVV

Herman Jacobus Hendrikus Conraad Hegeraat Hegeraat, Herman Jacobus Hendrikus Conraad (7 december 1873 - 31 oktober 1919),

voorman van de Nijmeegse SDAP en koorleider

Albert van der Heide Heide, Albertinus van der (7 april 1872 - 29 juli 1953),

rode dominee in Friesland en SDAP-Kamerlid

Johann Coenraad Hermann Heijenbrock Heijenbrock, Johann Coenraad Hermann (27 juli 1871 - 18 maart 1948),

schilder van arbeidsomstandigheden en industriële processen en oprichter van het Museum van de Arbeid in Amsterdam

Marie de Roode-Heijermans Heijermans, Catherine Mariam (14 oktober 1859 - 26 september 1937),

(bekend als Marie de Roode-Heijermans) beeldend kunstenares en sociaal-democrate

Herman Heijermans Heijermans, Herman (3 december 1864 - 22 november 1924),

toneelschrijver en sociaal-democraat

Ida Sarah Heijermans Heijermans, Ida Sarah (9 december 1866 - 8 april 1943),

gematigd feministisch, met de sociaal-democratie sympathiserend publiciste op het terrein van opvoeding en onderwijs

Louis Heijermans Heijermans, Louis (22 december 1873 - 22 juli 1938),

sociaal-democraat en sociaal-medicus

Arie Wouter Heijkoop Heijkoop, Arie Wouter (26 augustus 1883 - 13 december 1929),

medegrondlegger van de Centrale Bond van Transportarbeiders en voorman van de SDAP te Rotterdam

Lie Alma-Heijnen Heijnen, Anna Aleida (8 januari 1909 - 25 augustus 1990),

vredesactiviste

Marie Heinen Heinen, Marie (3 november 1881 - 24 november 1948),

directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid

Ottho Gerhard Heldring Heldring, Ottho Gerhard (17 mei 1804 - 11 juli 1876),

sociaal bewogen predikant

Bernardus Hermanus Heldt Heldt, Bernardus Hermanus (1 september 1841 - 13 januari 1914),

voorman van het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond en eerste werkman in de Tweede Kamer

Johannes Gerardus Diederik (Johan) van Hell Hell, Johannes Gerardus Diederik van (28 februari 1889 - 31 december 1952),

sociaal-democratisch schilder, tekenaar en klarinettist

Pieter Johannes Helsdingen Helsdingen, Pieter Johannes (2 april 1852 - 31 maart 1924),

ijveraar voor kiesrecht en Rotterdams sociaaldemocraat

Willem Pieter Gerardus Helsdingen Helsdingen, Willem Pieter Gerardus (29 maart 1850 - 24 augustus 1921),

arbeiderspropagandist en sociaal-democratisch Tweede Kamerlid

Henri Hermans Hermans, Hendrik Gerard Maria (14 augustus 1874 - 10 mei 1949),

leider katholieke arbeidersbeweging en geestelijk vader van de gedachte van de standsorganisatie

Louis Maximiliaan Hermans Hermans, Louis Maximiliaan (21 juli 1861 - 15 september 1943),

uitgever van De Roode Duivel (1892-1897) en sociaal-democratisch propagandist

Hichtum, Nienke van

schrijfster van kinderboeken en medewerkster van Het Volk
Zie: BOKMA DE BOER, Sjoukje Maria Diderika

Piet Hiemstra Hiemstra, Pieter Feddes (4 augustus 1878 - 9 januari 1953),

bestuurder Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Landbouw- en Zuivelbedrijf en SDAP-politicus

Jan Hilgenga Hilgenga, Jan (21 juni 1883 - 7 mei 1968),

secretaris moderne landarbeidersbond en SDAP-Kamerlid

Nico van Hinte Hinte, Nico van (13 juli 1869 - 6 november 1932),

oprichter en bestuurder van de Ned. Bond van Gemeentewerklieden en de Internationale van Werklieden in Overheidsdienst

Jan Hobbel Hobbel, Jan (6 mei 1857 - 29 november 1931),

anti-socialistisch vrijdenker uit de jaren tachtig van de negentiende eeuw

Harry Hoefnagels Hoefnagels, Harry Joseph Marie (22 juli 1922 - 21 september 1990),

maatschappijkritisch socioloog

Willem van der Hoeven Hoeven, Willem van der (9 november 1879 - 6 januari 1956),

medeoprichter Nijmeegsche Bestuurdersbond en secretaris Nederlandsche Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond

Jan Hof Hof, Jan (22 februari 1870 - 23 oktober 1953),

anarchistisch levenshervormer en natuurpropagandist

Anna van Hogendorp Hogendorp, Anna van (7 september 1841 - 5 maart 1915),

oprichtster van de Ned. Vrouwenbond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn en christelijk voorvechtster van vrouwenkiesrecht

gebroeders Keimpe, Wybren en Marten Hogerhuis Hogerhuis, gebroeders

slachtoffers van gerechtelijke dwalingen in de 1890er jaren

Hogerhuis, Keimpe (25 september 1859 - 30 september 1919),

slachtoffer van gerechtelijke dwalingen in de 1890er jaren
Zie: HOGERHUIS, gebroeders Keimpe, Wybren en Marten

Gebroeders Hogerhuis Hogerhuis, Marten (23 december 1869 - 20 april 1936),

slachtoffer van gerechtelijke dwalingen in de 1890er jaren
Zie: HOGERHUIS, gebroeders Keimpe, Wybren en Marten

Hogerhuis, Wybren (8 oktober 1863 - 5 januari 1948),

slachtoffer van gerechtelijke dwalingen in de 1890er jaren
Zie: HOGERHUIS, gebroeders Keimpe, Wybren en Marten

Maria Wilhelmina Hendrika (Rutgers-) Hoitsema Hoitsema, Maria Wilhelmina Hendrika (10 juli 1847 - 25 oktober 1934),

(bekend als Mevr. Dr. J. Rutgers-M.W.H. Hoitsema) feministe

Jan Poppes Hommes en echtgenote Hommes, Jan Poppes (26 juni 1843 - 11 november 1916),

pionier van het socialisme in Oost-Groningen

Luberta de Hondt (Berta de Vries) Hondt, Luberta de (23 januari 1885 - 19 april 1959),

(bekend als Berta de Vries) actief in de revolutionair-socialistische vrouwenbeweging, de CPN en het Amsterdams Speeltuinverbond

Jan Hoogcarspel Hoogcarspel, Jan (6 april 1888 - 20 november 1975),

Rotterdams voorman van de Sociaal-Democratische Partij en de Communistische Partij in Nederland

Pieter Hoogland Hoogland, Pieter (3 augustus 1877 - 9 oktober 1958),

bestuurslid van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers en secretaris van de Federatie Amsterdam van de SDAP

Isaac Salomon van der Hout Hout, Isaac Salomon van der (25 september 1843 - 15 maart 1918),

(naam in het Engels ook gespeld als Vanderhout) voorman van de Amsterdamse afdeling van de eerste Internationale

Hendrik van Houten Houten, Hendrik van (19 juni 1892 - 22 juli 1952),

pleitbezorger voor landpachters en voorman van de Christelijk-Democratische Unie

Samuël van Houten Houten, Samuël van (17 februari 1837 - 14 oktober 1930),

links-liberaal met grote belangstelling voor sociale vraagstukken en de vrouwenemancipatie

Gijsbert van der Houven Houven, Gijsbert van der (21 mei 1883 - 29 januari 1963),

monteur en bestuurder Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond en redacteur De Metaalbewerker

Jan Hoving Hoving, Jan (5 juni 1877 - 27 mei 1939),

voorzitter van De Dageraad in het interbellum

Willem Hovy Hovy, Willem (17 juli 1840 - 27 februari 1915),

sociaal voelend werkgever en medeoprichter Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium

Dirk Hudig Hudig, Dirk (16 september 1872 - 18 september 1934),

sociaal-democratisch geschiedschrijver van de oudste vakorganisaties en stedebouwkundige

Frederik Willem Nicolaas Hugenholtz Hugenholtz, Frederik Willem Nicolaas (24 juni 1868 - 13 mei 1924),

christen-socialist en Tweede Kamerlid voor de SDAP

Rie Kogenhop-Huig Huig, Rika (22 augustus 1906 - 13 juni 1967),

(bekend als Rie Kogenhop-Huig) secretaris Nederlandse Vrouwen Beweging en lid Amsterdamse gemeenteraad voor de CPN

Hendrik Huisman Huisman, Hendrik Hendicus (21 november 1821 - 6 februari 1873),

voorzitter van de vrijdenkersvereniging De Dageraad en bestuurder van de Eerste Internationale

Johan Huizinga Huizinga, Johannes (2 april 1867 - 28 april 1946),

voorzitter van de vakafdeling van sigarenmakers van Patrimonium in Kampen en van het Christelijk Arbeidssecretariaat

Cornélie Lydie Huygens Huygens, Cornélie Lydie (13 juni 1848 - 31 oktober 1902),

voorvechtster van vrouwenemancipatie en sociaal-democrate