Leendert de Baan Baan, Leendert de (26 juni 1880 - 26 februari 1929),

christen-socialistisch hervormd predikant en pleiter voor dienstweigering

Asser Baars Baars, Asser (20 april 1892 - 6 maart 1944),

voorman van de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging

Lucretia Jacoba (Lucie) Baart Baart, Lucretia Jacoba (2 april 1850 - 3 maart 1932),

(roepnaam: Lucie) feministisch schrijfster en medeoprichtster van de SDAP-afdeling te Bergen (N.H.)

Elize Baart Baart, Maria Elize (20 juni 1854 - 13 oktober 1879),

(roepnaam: Elize) voorvechtster van vrouwenemancipatie

Servaas Baart Baart, Servatius Protatius (8 juni 1871 - 14 januari 1950),

vakbondsleider en SDAP-wethouder

Gerrit Baas Kzn. Baas Kzn., Gerrit (26 februari 1884 - 6 juni 1978),

vakbondsbestuurder christelijke handels- en kantoorbedienden

Ignatius Bernardus Maria Bahlmann Bahlmann, Ignatius Bernardus Maria (21 februari 1852 - 20 november 1934),

financier en contactpersoon tussen de Nederlandse en Duitse socialistische beweging

Jacobus Bakker Bakker, Jacobus (29 augustus 1875 - 5 augustus 1950),

bestuurder neutrale handels- en kantoorbediendenbond Mercurius

Piet Bakker Bakker, Pieter Oege (10 augustus 1897 - 1 april 1960),

(roepnaam: Piet) sociaal-democratisch journalist en letterkundige

Rindert van Zinderen Bakker Bakker, Rindert van Zinderen (8 mei 1845 - 20 januari 1927),

Fries socialistisch politicus

Sybe Kornelis Bakker Bakker, Sybe Kornelis (10 november 1875 - 2 januari 1918),

vrijzinnig christen-socialist en propagandist voor SDAP en geheelonthouding

Willem Banning Banning, Willem (21 februari 1888 - 7 januari 1971),

voorzitter Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers en medeoprichter Nederlandse Volksbeweging en PvdA

Derk Bartels Bartels, Derk (29 juli 1883 - 30 april 1937),

leidend functionaris van de SDAP in Groningen

Willem Bax Bax, Willem (16 november 1836 - 29 mei 1918),

een van de eerste predikanten die lid werd van de SDAP

Hermanus Franciscus Baye Baye, Hermanus Franciscus (22 mei 1852 - 9 maart 1894),

voorman van de Haagse arbeidersbeweging en bestuurslid van de Sociaal-Democratische Bond

Christiaan Hendrik (Chris) Beekman Beekman, Christiaan Hendrik (28 mei 1887 - 13 januari 1964),

communistisch schilder en tekenaar en bestuurder van belangenorganisaties voor beeldende kunstenaars

Lotte (Stam-) Beese Beese, Charlotte Ida Anna (28 januari 1903 - 16 november 1988),

sociaal geëngageerd stedenbouwkundig architecte

Piet Begeer Begeer, Petrus Anton (19 november 1890 - 29 maart 1975),

sociaaldemocratisch kunstcriticus, schilder en schrijver

Belderok, Antonie Joseph (17 juli 1863 - 24 augustus 1913),

colporteur van Recht voor Allen en later katholiek propagandist

Simon de la Bella Bella, Simon de la (28 oktober 1889 - 11 juli 1942),

secretaris van het NVV en Eerste Kamerlid voor de SDAP

Gerrit Bennink Bennink, Gerrit (28 januari 1858 - 14 januari 1927),

socialistisch propagandist in Twente

Mathilde (Wibaut-) Berdenis van Berlekom Berdenis van Berlekom, Mathilde (14 maart 1862 - 22 april 1952),

voorzitster Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs

Johannis Adriaan Berger Berger, Johannis Adriaan (18 december 1895 - 18 oktober 1961),

NVV- en SDAP-bestuurder en voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars

George van den Bergh Bergh, George van den (25 april 1890 - 3 oktober 1966), SDAP Kamerlid en voorzitter Wetenschappelijk Bureau van de SDAP
Henri Wilhelm Philippus Elize van den Bergh van Eysinga Bergh van Eysinga, Henri Wilhelm Philippus Elize van den (9 augustus 1868 - 15 april 1920), religieus-socialist
Jan Andries Bergmeijer Bergmeijer, Jan Andries (9 oktober 1854 - 6 november 1941),

voorman in de Sociaal-Democratische Bond, Socialistenbond, SDAP en vakbeweging

Pieter Bergsma Bergsma, Pieter (13 april 1882 - 24 januari 1946),

bestuurder Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel en actief in de Indonesische en Nederlandse communistische partij

Hendrik Petrus Berlage Berlage, Hendrik Petrus (21 februari 1856 - 12 augustus 1934),

met de sociaal-democratie, later met het communisme sympathiserend architect

Karel Paulus Willem Besuijen Besuijen, Karel Paulus Willem (2 mei 1880 - 23 december 1916),

organisator arbeiderscoöperatie en eerste SDAP-gedeputeerde in Friesland

Nicolaas (Ko) Beuzemaker Beuzemaker, Nicolaas (6 december 1902 - 13 januari 1944),

(roepnaam: Ko) voorzitter Communistische Partij in Nederland

Martien Beversluis Beversluis, Martinus (28 maart 1894 - 18 februari 1966),

(roepnaam: Martien) socialistisch, later nationaal-socialistisch schrijver

Adriaan van Bevervoorde Bevervoorde, Adriaan van

radicaal democratisch publicist en medeoprichter van de Association Démocratique
Zie: ENGELBERT VAN BEVERVOORDE TOT OLDEMEULE, Adrien Jean Eliza

Roelof Jans Blaauw Blaauw, Roelof Jans (15 mei 1819 - 31 januari 1884),

oprichter en erevoorzitter van het Provinciaal Groninger Werkliedenverbond

Meijer Bleekrode Bleekrode, Meijer (13 februari 1896 - 23 april 1943),

grafisch ontwerper voor de SDAP en de Onafhankelijke Socialistische Partij

Salvador Bloemgarten Bloemgarten, Salvador Edmond (11 oktober 1924 - 29 oktober 2017),

geschiedschrijver van het Amsterdamse joodse proletariaat

Johan te Boekhorst Boekhorst, Johannes Petrus Antonius te (19 augustus 1862 - 27 februari 1944),

bestuurder Nederlandsche Bakkersgezellenbond

Emanuel Boekman Boekman, Emanuel (15 augustus 1889 - 15 mei 1940),

partijbestuurder SDAP en wethouder van Onderwijs en Kunstzaken

Harmen de Boer Boer, Harmen de (30 juni 1887 - 20 mei 1941),

voorman van de Friese SDAP en Kamerlid

Klaas de Boer Boer, Klaas de (10 september 1883 - 10 november 1945),

commissaris van de Handelskamer HAKA en bestuurder van de Centrale Bond van Nederlandsche Verbruikscoöperaties

Esther de Boer-van Rijk Boer-van Rijk, Esther de

sociaal-geëngageerd actrice
Zie: RIJK, Ester van

Benjamin Boers Boers, Benjamin (25 september 1871 - 19 oktober 1952),

communistisch hervormd predikant

Jan Gerhard ten Bokkel Bokkel, Jan Gerhard ten (14 december 1856 - 30 april 1932),

vrijdenker en geldschieter van de sociaal-democratie

Sjoukje Maria Diderika Bokma de Boer (Nienke van Hichtum) Bokma de Boer, Sjoukje Maria Diderika (13 februari 1860 - 9 januari 1939),

(pseudoniem: Nienke van Hichtum) schrijfster van kinderboeken en medewerkster van Het Volk

Willem Adriaan Bonger Bonger, Willem Adriaan (6 september 1876 - 15 mei 1940),

sociaal-democratisch theoreticus, socioloog en criminoloog

Adriaan (Adri) de Boon Boon, Adriaan de (7 oktober 1912 - 6 september 1986),

veelvuldig 'tweede man' in bonden en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen

Hendrik Goeman Borgesius Borgesius, Hendrik Goeman (11 januari 1847 - 18 januari 1917),

(bekend als: Goeman Borgesius) actief in de liberale coöperatieve beweging en minister van Binnenlandse Zaken

Co van den Born Born, Jacoba Hendrika van den (11 oktober 1919 - 14 februari 2014),

(roepnaam: Co) van den, baanbreekster voor vrouwen in de moderne vakbeweging van handels- en kantoorbedienden

Maarten Borsje Borsje, Maarten (3 maart 1880 - 26 juni 1963),

vakbondsbestuurder en voorzitter van de Nederlandsche Arbeidersreisvereeniging

Dirk Bos Bos, Dirk (13 september 1862 - 6 mei 1916),

medeoprichter van de Vrijzinnig-Democratische Bond en kabinetsformateur in 1913

Karel Antonie Bos Bos, Karel Antonie (14 juni 1846 - 31 oktober 1899),

socialistisch colporteur en uitgever van brochures

Johannes van den Bosch Bosch, Johannes van den (2 februari 1780 - 28 januari 1844),

initiatiefnemer van de Maatschappij van Weldadigheid

Jeronimo de Bosch Kemper Bosch Kemper, Jeronimo de

pionier van de sociale wetenschappen en volksopvoeder
Zie: Kemper, Jeronimo

Jeltje de Bosch Kemper Bosch Kemper, jonkvrouw Jeltje de (28 april 1836 - 16 februari 1916),

voorvechtster van economische zelfstandigheid van vrouwen

Maud Boshart Boshart, Maurits (28 februari 1905 - 1 augustus 1964),

sociaal-democratisch marineman betrokken bij de opstand op De Zeven Provinciën

Fokke Bosman Bosman, Fokke (22 november 1893 - 2 november 1971),

Zaans communistisch politicus, actief in de CPN, RSP en RSAP

Lambertus Johannes (Bertus) Bot Bot, Lambertus Johannes (28 mei 1897 - 6 december 1988),

anarchist en voorzitter van de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging en van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond

Bertus Bouwman Bouwman, Bertus (14 maart 1882 - 1 juni 1955),

vakbondsleider van het Nationaal Arbeids-Secretariaat en partijbestuurder van de Revolutionair Socialistische (Arbeiders) Partij

Maria Catharina (To) Bouwmeester Bouwmeester, Maria Catharina (5 april 1885 - 25 juni 1956),

vakbondsbestuurder en feministe

Hendrik Jan van Braambeek Braambeek, Hendrik Jan van (22 januari 1880 - 25 juni 1960),

vakbondsleider en sociaal-democratisch Kamerlid

Nieuwe Veendammer Courant, 21-11-1885 Brader, Eelko (15 januari 1847 - 6 april 1925),

het eerste socialistische gemeenteraadslid in Nederland

Jacob Andries Brandsteder Brandsteder, Jacob Andries (29 oktober 1887 - 24 maart 1986),

functionaris bij de Bond voor Minder Marine-Personeel en vakbondsbestuurder transportarbeiders

Johan Brautigam Brautigam, Johan (18 mei 1878 - 24 juni 1962),

medegrondlegger van de Centrale Bond van Transportarbeiders en voorman van de SDAP te Rotterdam

Jan van den Brink Brink, Johannes Antonius Hendrikus van den (4 februari 1865 - 6 februari 1933),

rooms-katholiek priester en eerste socialistisch gemeenteraadslid in Noord-Brabant en Limburg

Johannes Brinkhuis Brinkhuis, Johannes (22 juli 1860 - 25 juli 1938),

R.K. vakbondsman en dissident

Johannes Bartholomeus Broeksz Broeksz, Johannes Bartholomeus (12 februari 1906 - 19 november 1980),

voorzitter van de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs en sociaal-democratisch politicus en bestuurder

Klaas Cornelis Brok Brok, Klaas (15 november 1873 - 17 april 1944),

voorman van de SDAP in Drenthe

Johannes Brommert Brommert, Johannes (20 december 1891 -

dienstweigeraar en communistisch propagandist

Hendrik Brouwer Brouwer, Hendrik (12 januari 1870 - 17 februari 1946),

voorzitter van de Bond van R.K. Werklieden-Vereenigingen in Utrecht en bestuurslid van het R.K. Werkliedenverbond

Hendrikus Johannes Bruens Bruens, Hendrikus Johannes (16 januari 1865 - 8 mei 1924),

vakbondsbestuurder sigarenmakers en penningmeester NVV

Adrianus Cornelis de Bruijn Bruijn, Adrianus Cornelis de (5 november 1887 - 19 september 1968),

voorzitter R.K. Werkliedenverbond en Katholieke Arbeiders Beweging

Jacob Leendert Bruijn Bruijn, Jacob Leendert (24 november 1880 - 4 december 1954),

propagandist van het Esperanto en religieus-socialist

Pieter de Bruin Bruin, Pieter de (16 oktober 1879 - 5 september 1957),

voorman van de SDAP te Schiedam

Agnes de Vries-Bruins Bruins, Angenita Engelina Johanna (19 april 1874 - 30 september 1957),

(bekend als Agnes de Vries-Bruins) medisch specialiste van de SDAP in de Tweede Kamer

Jan Antonie Bruins Jr. Bruins, Jan Antonie (8 juni 1872 - 5 december 1947),

woordvoerder van de Friese 'rode dominees'

Vitus Jacobus Bruinsma Bruinsma, Vitus Jacobus (10 november 1850 - 28 augustus 1916),

voorzitter Friesche Volkspartij

Franciscus Xaverius Wilhelmus Bult Bult, Franciscus Xaverius Wilhelmus (11 juni 1866 - 23 maart 1925),

geestelijk adviseur van het Bureau voor de R.K. Vakorganisatie

Piet Burggraaf Burggraaf, Pieter Adriaan (19 oktober 1931 - 5 januari 2019),

voorzitter van de Pacifistisch-Socialistische Partij en de Vereniging Nederland-DDR

Gerrit van Burink Burink, Gerrit van (1 oktober 1891 - 8 juni 1961),

communistisch, later nationaal-socialistisch onderwijzer en journalist

Johannes Jacobus Buskes Jr. Buskes Jr., Johannes Jacobus (16 september 1899 - 9 maart 1980),

christen-antimilitaristisch en socialistisch predikant en socialist

Berend Bymholt Bymholt, Berend (9 juli 1864 - 27 mei 1947),

socialistisch en anarchistisch publicist en auteur van de Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland