G.A. Vader Vader, Gerard Albert (27 september 1865 - 27 augustus 1940),

sociaal-democratisch en communistisch voorman van de arbeidersbeweging in Weesp

Johan Valkhoff Valkhoff, Johan (8 maart 1897 - 21 juli 1975),

communistisch en sociaal-democratisch jurist

Sjoerd Si(e)brens van Veen Veen, Sjoerd Sieberens van (21 februari 1828 - 7 augustus 1897),

christen-socialist

Ybele Geert van der Veen Hzn. Veen Hzn., Ybele Geert van der (7 januari 1884 - 21 juli 1940),

algemeen directeur van De Arbeiderspers

Johannes Koenraad van der Veer Veer, Johannes Koenraad van der (5 februari 1869 - 30 augustus 1928),

propagandist van de Sociaal-Democratische Bond onder meer in Zeeland en kortstondig Tolstojaan

Helmig Jan van der Vegt Vegt, Helmig Jan van der (5 januari 1864 - 26 augustus 1944),

een van de twaalf oprichters van de SDAP

Cornelis Antonius van der Velde Velde, Cornelis Antonius van der (30 september 1860 - 12 december 1932),

bezoldigd penningmeester en geschiedschrijver van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond

Joeke Veldman Veldman, Joeke (1 maart 1889 - 27 augustus 1971),

bestuurder van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland en de Katholieke Arbeiders Beweging

Ernestus Philippus Hubertus van der Ven Ven, Ernestus Philippus Hubertus van der (7 juli 1846 - 1 februari 1913),

eerste geschiedschrijver van de 'oude beweging'

Johannes Antonius Veraart Veraart, Johannes Antonius (26 januari 1886 - 15 januari 1955),

inspirator R.K. bedrijfsradenstelsel en adviseur katholieke arbeidersbeweging

Pieter Marinus Verdorst Verdorst, Pieter Marinus (31 juli 1858 - 19 juni 1944),

mede-oprichter van de Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond en het NVV

Annie Romein-Verschoor Verschoor, Anna Helena Margaretha (4 februari 1895 - 5 februari 1978),

marxistisch historica en schrijfster (bekend als Annie Romein-Verschoor)

Willem Gerardus Versluis Versluis, Willem Gerardus (4 maart 1892 - 22 juli 1972),

geschiedschrijver van de katholieke arbeidersbeweging

Alexander Gustaaf Adolph Verstegen Verstegen, Alexander Gustaaf Adolph (6 oktober 1870 - 8 augustus 1936),

mede-oprichter van de Algemeene Bond van Nederlandsche Marine-Matrozen, later SDAP-wethouder in Den Helder en burgemeester van Koog aan de Zaan

Johannes Visscher Visscher, Johannes (10 augustus 1872 - 28 februari 1945),

communistisch publicist over theoretische en actuele politieke vraagstukken

Louis de Visser Visser, Louis Leonardus Hendrikus de (21 mei 1878 - 3 mei 1945),

propagandist van de Sociaal-Democratische Partij en de Communistische Partij in Nederland en Kamerlid

Lion Vleeschdrager (Lion Contran) Vleeschdrager, Lion (13 december 1898 - 1 april 1958),

(bekend onder zijn artiestennaam Lion Contran) musicus, componist en vooraanstaand lid van de CPN

Johannis Cornelis Vleggeert Vleggeert, Johannis Cornelis (12 juni 1899 - 7 april 1970),

vakbondsbestuurder en auteur over kinderarbeid

J.F. Vlekke Vlekke, Jan Frederik (20 maart 1849 - 15 mei 1903),

sociaal voelend werkgever en drankbestrijder

Jacob de Vletter Vletter, Jacob de (30 juli 1818 - 6 juli 1872),

activist tegen politionele willekeur en 'volksman'

Wilhelmus Hubertus Vliegen Vliegen, Wilhelmus Hubertus (20 november 1862 - 29 juni 1947),

voorman van de Nederlandse socialistische beweging en een van de twaalf oprichters van de SDAP

Anke van der Vlies Vlies, Anke van der (15 januari 1873 - 5 juli 1939),

(ook bekend als Enka en als Tjaden-van der Vlies) secretaris Bond van Christen-Socialisten en medeoprichtster Religieus-Socialistisch Verbond

Pieter van Vliet jr. Vliet jr., Pieter van (12 februari 1858 - 18 december 1941),

voorzitter Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium en anti-revolutionair Kamerlid

Goose Weijnant van der Voo Voo, Goose Weijnant van der (6 april 1806 - 2 juni 1902),

Saint-Simonist en radicaal democraat

Petrus Voogd Voogd, Petrus (16 september 1873 - 14 juni 1939),

initiatiefnemer van de Arbeiders Jeugd Centrale en voorzitter van het Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling

Koos Vorrink Vorrink, Jacobus Jan (7 juni 1891 - 19 juli 1955),

voorzitter Arbeiders Jeugd Centrale en SDAP, wegbereider en voorzitter PvdA

Hendrikus Johannes van Vorst Vorst, Hendrikus Johannes van (26 december 1867 - 7 januari 1927),

pleitbezorger van R.K. vakorganisatie, later van SDAP en vrijdenkerij

Margot Vos Vos, Grietje (10 november 1891 - 1 december 1985),

(bekend als Margot Vos) socialistisch dichteres

Hein Vos Vos, Hendrik (5 juni 1903 - 23 april 1972),

sociaal-democratisch econoom en politicus

Maria Wilhelmina Vos Vos, Maria Wilhelmina (12 oktober 1897 - 21 augustus 1994),

(roepnaam: Marie) socialistisch toneelschrijfster en dichteres

Petrus Josephus Wilhelmus de Vos Vos, Petrus Josephus Wilhelmus de (12 november 1805 - 2 november 1866),

uitgever/redacteur en voorloper van de arbeidersbeweging

Roosje Vos Vos, Roosje (15 augustus 1860 - 22 juli 1932),

voorzitster van de eerste vakvereniging voor vrouwen

Klaas Voskuil Voskuil, Klaas (2 december 1895 - 22 januari 1975),

eerste hoofdredacteur van Het Vrije Volk na de Tweede Wereldoorlog en bekend radiospreker

Berta de Vries Vries, Berta de

actief in de revolutionair-socialistische vrouwenbeweging, de CPN en het Amsterdams Speeltuinverbond
Zie: HONDT, Luberta de

Nathan Albert de Vries Vries, Nathan Albert de (24 juli 1878 - 3 november 1924),

eerste SDAP-wethouder te Groningen

Agnes de Vries-Bruins Vries-Bruins, Agnes de

medisch specialiste van de SDAP in de Tweede Kamer
Zie: BRUINS, Angenita Engelina Johanna

Willem Vrijburg Vrijburg, Willem (25 februari 1850 - 24 maart 1925),

eerste socialistische wethouder in Nederland