Dirk Antonie van Eck Eck, Dirk Antonie van (18 april 1867 - 18 mei 1948),

propagandist van het socialisme in Friesland en voorman van de sociaal-democratische arbeidersbeweging in Leiden

Frederik Willem van Eeden Eeden, Frederik Willem van (3 april 1860 - 16 juni 1932),

oprichter van Walden (bij Bussum) en Maatschappij De Eendracht

Roestam Effendi Effendi, Roestam (13 mei 1903 - 24 mei 1979),

activist in de Indonesische en Nederlandse communistische beweging

Henri Johannes Jacobus (Harry) Eichelsheim Eichelsheim, Henri Johannes Jacobus (30 september 1865 - 6 mei 1933),

bestuurder sigarenmakersbond

Adrianus van Emmenes Emmenes, Adrianus van (18 januari 1857 - 20 juli 1906),

oprichter van de Gravers- en Baggerliedenvereeniging en propagandist voor de Sociaal-Democratische Bond

Adriaan van Bevervoorde Engelbert van Bevervoorde tot Oldemeule, Adrien Jean Eliza (9 september 1819 - 17 mei 1851),

(bekend als Adriaan van Bevervoorde) radicaal democratisch publicist en medeoprichter van de Association Démocratique

Arnoldus Hendrikus Johannes Engels Engels, Arnoldus Hendrikus Johannes (24 juni 1869 - 31 oktober 1940),

voorman R.K. vakbeweging en eerste katholieke Kamerlid uit arbeiderskring

Jacq Engels Engels, Jacobus Alfonsus Maria (18 januari 1896 - 27 januari 1982),

(roepnaam: Jacq) vrije jeugdbeweger, communist en religieus-socialist, vakbondsfunctionaris van het NAS en het NVV

Gerrit van Erkel Erkel, Gerrit van (9 november 1860 - 13 januari 1937),

voorman van de radicaal-socialistische vakbeweging