Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

Jaaroverzicht / review 2011

Tags: 

Net als in de voorafgaande jaren werd ook in 2011 de Anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie regelmatig geraadpleegd of gebruikt door studenten, onderzoekers en andere belangstellenden uit binnen- en buitenland.

Zo werd onderzoek gedaan naar de Angola koffie en Outspan sinaasappelen boycot acties, de relaties tussen de Nederlandse actiegroepen en de bevrijdingsbewegingen in zuidelijk Afrika, de rol van Shell in Zuid-Afrika en de acties daartegen, muziek in de strijd tegen de apartheid, de slag bij Cuito Cuanavale in Angola (1987/88), uiteraard Nelson Mandela en biografisch en archief/beeldmateriaal over verschillende Nederlandse en Zuid-Afrikaanse activisten.

-----------------------

As in previous years, also in 2011 de anti-apartheid and southern Africa collection of the International Institute of Social History has been regularly consulted or used by students, researchers and others, both from The Netherlands and abroad.

Research subjects included the boycott campaigns of Outspan oranges and Angola coffee, the relations between the Dutch action groups and the liberation movements in southern Africa, the (actions against the) involvement of Shell in South Africa, the role of music in the struggle against apartheid, the battle of Cuito Cuanavale in Angola (1987/88), obviously Nelson Mandela and biographical and archival or visual resources on various Dutch and South African anti-apartheid activists.