Conducts research and collects data on the global history of labour, workers, and labour relations

South Africa archives

Presentatie op Grahamstown festival / Presentation at Grahamstown festival
Op woensdag 3 juli jl. heb ik een presentatie gegeven over (mijn werk met) de anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie van...
Zending archiefmateriaal aangekomen / Shipment archival items arrived
Eind april 2013 bracht ik een werkbezoek aan Zuid-Afrika in het kader van het archief-overdrachtsproject waar ik het afgelopen...
Zending naar Zuid-Afrika vertrokken / Shipment to South Africa on its way
De afgelopen weken ben ik druk geweest met het voorbereiden van een grote zending dubbel archiefmateriaal naar Zuid-Afrika:...
Subscribe to South Africa archives