Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Amnesty International 50 jaar

Amnesty International werd op 28 mei 1961 opgericht. Op die dag verscheen het artikel 'the Forgotten Prisoners' van de Britse advocaat Peter Benenson in The Observer. Benenson vroeg daarin aandacht voor de Universele Verklaring van de Rechten van Mens:

'Artikel 18 zegt: Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst… En Artikel 19: Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting… Tegenwoordig is niet met zekerheid te zeggen in hoeveel landen de inwoners deze twee fundamentele vrijheden daadwerkelijk genieten.'

Een internationale mensenrechtenorganisatie zou de publieke opinie wereldwijd kunnen mobiliseren en campagnes tegen onrecht kunnen voeren. Vijftig jaar later doet Amnesty International, met inmiddels 3 miljoen supporters in 150 landen dat nog steeds.

Het IISG beheert de archieven van Amnesty International. Bij de afdeling Beeld en Geluid zijn vele affiches, T-shirts en ander voorlichtingsmateriaal en geluidsbandjes met interviews te vinden. Het archief van het Internationaal Secretariaat bevat, naast uiteraard de beleidsstukken, dossiers van gewetensgevangenen en mensenrechtenschendingen in diverse landen, alle landenrapporten en overige stukken die naar de secties werden gestuurd ('AI indexed documents'), alle landen-research dossiers en alle uitgaven. Het archief van de Nederlandse sectie van Amnesty is ook op het IISG. De ordening daarvan is in de zomer 2011 met het oog op het 50-jarig bestaan voltooid.

Meer lezen:

Amnesty Nederland

Het pleidooi voor een mensenrechtenorganisatie van Peter Benenson uit 1961 verscheen ook in de Volkskrant. In Nederland reageerde Elka Schrijver door te schrijven naar Benenson met de vraag of zij in Nederland een groep mocht oprichten. Daar was hij heel enthousiast over. Helaas is deze eerste poging (rond '62) niet van de grond gekomen, na een sluimerend bestaan is echter een tweede poging geslaagd: in 1968 is de Nederlandse sectie van Amnesty International opgericht. Amnesty Nederland voerde op diverse manieren campagne. Behalve de vele landenacties voert Amnesty ook grote campagnes, zoals:

  • De Campagne tegen Martelen
  • De Campagne tegen de Doodstraf
  • De Campagne tegen Politieke Moorden en Verdwijningen

 

Daarnaast zijn er de beroemde groetenacties om de gevangenen een hart onder de riem te steken, met een kaartje (om ze te laten weten dat ze niet worden vergeten) en de schrijfacties. 
Adoptiegroepen adopteerden enkele 'cases' van gevangenen waar ze zich hard voor maakten. Ze schreven talloze brieven naar ambassades, autoriteiten, gevangenisdirecteuren, politici etc. Hierdoor kregen ze veel mensen vrij.

Amnesty probeert iedereen bij de acties te betrekken, maar richt zich ook specifiek op doelgroepen zoals juristen, journalisten en medici. Maar ook op het onderwijs en scholen.

In het archief is veel materiaal te vinden over de opzet van grote campagnes en de aanpak van de kleinere acties. Amnesty documenteerde zich goed over de landen waar ze acties voor voerden, er is daarom ook veel informatie te vinden over de acties die ze op bepaalde landen richten over de hele wereld.

Zie ook de beschrijving van archief Amnesty International. Nederland