Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Archief Marx & Engels volledig online beschikbaar

De papieren van Karl Marx en Friedrich Engels - mondiale klassiekers - zijn gedigitaliseerd en staan nu helemaal online. Iedereen die, waar ook ter wereld, zoekt in de cataloguswebsite van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, kan alle documenten in hun archief bekijken. De toegang is gratis. De geschriften van Marx en Engels behoren tot de invloedrijkste in de wereldgeschiedenis. Nog altijd spelen ze een belangrijke rol in het denken over kapitalisme, arbeid, economische crises en revoluties. Dit kostbare en vermaarde archief wordt sinds jaar en dag intensief geraadpleegd door specialisten uit de hele wereld. Voor niet-academici zal het een historische sensatie zijn de documenten onder ogen te hebben - al is ze lézen voorbehouden aan de echte doorzetters, want met name het handschrift van Marx is extreem priegelig.

In juni 2013 werden de enige overgebleven handgeschreven bladzij van het Communistisch Manifest (1848) en Marx'eigen exemplaar van Das Kapital (deel 1, 1867) opgenomen in het UNESCO Memory of the World Register.

Het Marx/Engels archief wordt sinds 1938 op het IISG bewaard. Het digitaliseren van deze archieven was een complexe klus. Digital masterfiles worden bewaard in een digital repository. Afgeleiden zijn toegankelijk via de catalogus van het IISG, de Europese digitale bibliotheek Europeana en andere portals.

NB het boek Das Kapital deel 1was in 2015 geen onderdeel van het digitaliseringsproject. Dit is in september 2017 gedigitaliseerd

Geplaatst: 
11 augustus 2015