Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Griekenland paraat

2 oktober 1911
Signatuur: 
ZF 56386

In het najaar van 1911 staat de Balkan aan de vooravond van een oorlog. Het is duidelijk dat Turkije macht verliest en verschillende landen uit zijn op de erfenis. Het kleine Griekenland aast op uitbreiding naar het noorden, richting Thracië en Macedonië. Kreta had zich in 1908 al bij het vasteland aangesloten. In dat zelfde jaar verschijnt ook voor het eerst het nationalistische blad Hellas. In dit nummer van 2 oktober 1911 wordt de groot-Griekse geest in oorlogstijd levend gehouden. De Griekse strijder op de voorpagina 'staat paraat'. De foto's binnenin tonen een panorama van 'Griekenland', waarin ook groepen uit Kreta en Macedonië figureren.