Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Paradijselijke eilanden

8 februari 1872
Dwangarbeiders aan de maaltijd, Port Blair, Andaman Islands, foto c 1898
Signatuur: 
Wikimedia Commons

De Andaman Eilanden liggen in de baai van Bengalen ten zuiden van Kolkata. In 1858 vestigden de Britse overheersers er een strafkolonie. Op 8 februari 1872 werd de gouverneur van India Richard Bourke, op inspectiereis door de Andaman Islands, doodgestoken door een dwangarbeider, Sher Ali Afridi. De moord werd onder het tapijt geveegd om de indruk te vermijden dat er in Azië sociale onrust zou zijn tegen het Britse bewind. Tot aan de jaren 1930 zijn er ongeveer 100.000 veroordeelden - meest uit India afkomstig - naar de Andamaanse strafkolonie vervoerd.

Deze grootscheepse transporten van dwangarbeiders hebben nauwelijks een plaats gekregen in de geschiedenis. Clare Anderson, in: 'The Age of Revolution, a Maritime Perspective' (IRSH Special Issue 21, 2013), is van mening dat deze onvrije arbeid door gevangenen een plek verdient in de wereldomvattende geschiedenis van de Industriële Revolutie. Als ontevreden onderdanen van het Britse Rijk vormen deze dwangarbeiders de 'missing link'  tussen boerenopstanden of andere plaatselijke rebellenbewegingen in Azië met muiterijen op zee. Zo krijgt de Eeuw van de Revoluties ook een maritieme dimensie.