Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Au Pair van het jaar

14 maart 2012
Signatuur: 
http://www.smallerearth.com/uk/work-and-travel

De Au Pair van het Jaar trofee werd op 14 maart 2012 in Boedapest uitgereikt aan de Duitse Birte Klusmann, au pair in een Amerikaans gezin. Een jaar eerder had de Afdeling Burgerrechten en Grondwet van het Europees Parlement een rapport uitgebracht Abused Domestic Workers in Europe: The case of au pairs.  De conclusie:  'Veel Europese landen hebben wettelijke maatregelen getroffen om   arbeidsmigratie in te dammen. Die maken het voor mensen die als dienstpersoneel of in de zorg willen  werken onmogelijk het land van hun keuze binnen te komen. Vaak is het alleen mogelijk om legaal te immigreren in de positie van au pair.  Dat is tegelijkertijd een precaire positie. Omdat hun verblijfsvergunning afhangt van de welwillendheid van het gastgezin, zijn au pairs wettelijk niet beschermd als het gaat om arbeidsomstandigheden. Daardoor zijn ze kwetsbaar en een makkelijke prooi voor misbruik. De arbeidssituatie van de au pair kenmerkt zich maar al te vaak door lage beloning, gebrek aan sociale zekerheid, de verplichting om bij het gezin in te wonen en een structurele afhankelijkheid van het gastgezin. In de nationale statistieken met betrekking tot arbeidsmobiliteit is de au pair volkomen onzichtbaar. '