Onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd

Anti-Apartheid Collectie naar IISG

De historische collecties van het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA) zijn op 28 maart 2008 overgedragen aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG).

Om de continuïteit en het beheer en daarmee mogelijkheden voor toekomstig onderzoek en raadpleging, te garanderen, hebben NiZA en het IISG gezamenlijk besloten de collecties bij het IISG onder te brengen.

De collecties bestaan uit een grote hoeveelheid boeken, tijdschriften, documentatie, archieven, foto's, affiches, en enkele honderden video's, cassettes, buttons, vlaggen, T-shirts en andere memorabilia. Ze zijn sinds de jaren '70 opgebouwd door een aantal voormalige anti-apartheids- en solidariteitsgroepen die later in NiZA zijn opgegaan.

Tot de verzamelde archieven behoren de stukken van organisaties als het Comité Zuid-Afrika (uit de jaren '60), de Anti-Apartheids Beweging Nederland, het Angola Comité/Komitee Zuidelijk Afrika, Eduardo Mondlane Stichting, Instituut voor Zuidelijk Afrika en Omroep voor Radio Freedom. Hierbij zit ook materiaal van of over bekende activisten als Sietse Bosgra, Conny Braam, Peter Waterman en Klaas de Jonge, en de archieven van een aantal lokale zuidelijk Afrika groepen. Met de al op het IISG aanwezige archieven van anti-apartheidsgroepen zoals de werkgroep Kairos en SANAM Association, en van particulieren zoals schrijver en journalist Martin Bailey, ontstaat na de overdracht een ongekend rijke collectie die behalve over de Nederlandse beweging ook veel Europees en Zuid-Afrikaans materiaal bevat.

Om deze overdracht uit te voeren is een omvangrijk project geformuleerd, waarvoor donatie is toegekend door SNS Reaal Fonds. Het project zal in april 2008 van start gaan en kent een looptijd van 3 jaar. De huidige archivaris van NiZA, Kier Schuringa, zal in deze periode de collectie verder ordenen en beschrijven, zodat het geheel goed in het IISG opgenomen kan worden. Gedurende deze periode, zal de collectie toegankelijk blijven en na afronding van het project, zal het IISG het gebruik van de collectie actief stimuleren.

Meer informatie over de collectie bij:
Kier Schuringa
Tel: 06-20474460
E-mail: ksc@iisg.nl

Geplaatst: 
31 maart 2008